Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a Trendy Bandy gyerekcipő  (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.trendycipo.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az info@trendybandygyerekcipo.hu e-mail címen bármikor a Vásárló rendelkezésére áll a Szolgáltató!

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Webáruház elsősorban gyermekcipők értékesítésével foglalkozik, melyeket termékek, azon belül fiú-lány nem szerinti keresés, márkáink, forgalmazott márkák szerinti keresési lehetőségével.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A színek eltérhetnek a valós színektől a különböző monitor fajták és beállítások miatt.

Vásárló a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 

1. A Szolgáltató

Szolgáltató:Pápai Ágnes e.v.

Székhely: 8000. Székesfehérvár, Vajdasor 4.
Levelezési, postacím: 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 2.
Üzletünk címe: 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 2.

E-mail: info@trendybandygyerekcipo.hu

Kapcsolattartó neve: Pápai Ágnes
Nyilvántartási szám: 58091094
Statisztikai számjel: 41724950-4772-231-07
Adószám: 41724950-1-27

Bankszámlaszám: OTP: 11736006-21490743

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületénszereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.trendycipo.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A Webáruházban történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. Vásárló regisztrálni a Webáruház felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Regisztrációs adatok:

 • Email cím
 • Jelszó
 • Jelszó még egyszer

Kapcsolattartó adatok:

 • Név
 • Mobilszám

Szállítási adatok:

 • Név
 • Ország
 • Irányítószám
 • Megye
 • Település
 • Utca, házszám

Számlázási adatok megadása, amennyiben eltér a szállítási adatoktól.

A webáruház hírlevelére a feliratkozás a jelölő négyzet kipipálásával lehetséges.

Kattintás a regisztráció gombra.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@trendybandygyerekcipo.hu címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2. Megrendelés

Ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Google Chrome, Chrome for Android, Firefox for Android, Safari iOS

Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb választható tulajdonságáról, az elérhető méretekről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék méretét és mennyiségét.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét) a Vásárló a Honlap jobb felső sarkában, a "Kosár" ikonra kattintva ellenőrizheti. A "Kosár megtekintése" feliratva kattintva Vásárlót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek nevét, árát és a megrendelni kívánt darabszámot.

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud a termék mennyiségén (darabszámán) a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva frissíthet.

Vásárlónak lehetősége van, az egyes tételek törlésére, az adott tétel sora végén a „X” gombra kattintva vagy kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „X Kosár ürítése” gombra kattintva.

A „Vissza” gombra kattintva Vásárlót a Honlap visszanavigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Vásárló folytathatja a Honlapon történő böngészést.

A Vásárlónak lehetősége van az oldal alján található „Kosár elmentése” gombra kattintással a megrendelését elmenteni.

A „Megrendelés” gombra kattintással Vásárló folytathatja a megrendelését a Honlapon, választhat, hogy regisztrálni szeretne, vagy regisztráció nélkül kívánja leadni megrendelését.

Regisztráció előnye:

- Visszatérve gyorsabban tud vásárolni

- Nyomon követheti a rendelését

- Hírlevelet is igényelhet

A következő oldalon kell a megrendeléshez szükséges adatokat megadni: E-mail, Név, Mobilszám és a szállítási-számlázási adatok.

Feliratkozhat a webáruház hírlevelére (négyzet kipipálásával).

A Honlap a Vásárlót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja. A Vásárló a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között.

Kuponkód megadására itt van lehetőség.

Ha Vásárló választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Vásárló visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Vásárlónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

A rendelés leadásához szükséges az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót - miután azt a Vásárló elolvasta és megismerte – elfogadni, valamint a Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár a jelölő négyzet kipipálásával elfogadja a feltételeket és csak ezután tudja leadni rendelését.

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintással, a Vásárló véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát a „Megrendel” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Amennyiben hibásan töltött ki valamilyen adatot /név, telefonszám, lakcím stb./, a profiljában lehetőség van bármikor javítani azt. Ehhez a Vásárlónak be kell jelentkezni a felhasználónév/jelszó megadásával, majd a Webáruház tetején, a Fiókom gombra kattintva tudja elérni a felhasználói fiókját. Ott tetszőleges módosításokat lehet végezni, melyet a végén a „Mentés” gombra kattintva lehet megerősíteni.

Ha a rendelés összegzőben azt látja, hogy véletlenül nem a kívánt terméket rendelte meg, esetleg rossz méretet választott ki, és megrendelését már elküldte a Szolgáltatónak ebben az esetben az info@trendybandygyerekcipo.hu e-mail címen vagy a 06-30/841-3286 telefonszámon  köteles ezt jelezni a Szolgáltató felé. A leadott rendelést a rendszerben csak a Szolgáltató tudja módosítani, ezért az észlelt hibát kérjük, jelezze felénk. 

 

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

3.5.a Termékek ára

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak tartalmazzák a csomagolás költségét is.

A termékek bruttó ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A szállítási díj a vásárlás végén adódik hozzá a termék(ek) árához, attól függően, hogy a Vásárló milyen fizetési és szállítási módot választ ki.

A webáruház árai, akciói eltérhetnek az üzletben alkalmazott áraktól.

 

3.5.b Termékek méretezése

A webáruházban megjelenített termékek különféle méretekben elérhetők. A lábbelik mérete minden esetben európai számozás szerint van feltüntetve. A megvásárolni kívánt méretet a terméklapon található legörgethető mezőben lehet kiválasztani. A termékek méretezése gyártó, modell, fazon alapján eltérhet egymástól. A vásárlás megkönnyítése érdekében a termékek belső méretét legjobb tudásunk szerint lemérjük és centiméterben feltüntetjük a termék adatlapján. Ez azonban a gyártási sajátosságok miatt két ugyan olyan, egyforma méretezésű termék esetén is eltérhet, így a megadott belső méretek csak tájékoztató adatok, a centiméterben megadott méret esetenként akár +-6mm -rel eltérhet! A belső méretekkel (centiméterben mért) kapcsolatos utólagos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni, hibás teljesítés csak abban az esetben áll fenn, ha nem az EU méretezés szerinti méretet szállítjuk le Önnek (például: ha 30-as méretet rendelt, de tévesen 31-es méretet szállítunk le). Amennyiben nem biztos a pontos méretben, kérjen segítséget a vásárlás előtt ügyfélszolgálatunktól, akik készséggel lemérik Önnek a kívánt terméket. Általános méretválasztási segítség a következő telefonszámon lehetséges munkaidőben: (09-17 óráig) 06-30 841-32-86 vagy 0-24 óráig a info@trendybandygyerekcipo.hu email címen.

 

3.6. Fizetés

 • Fizetés utánvétellel

Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék a GLS futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló amennyiben a házhoz szállítást választotta megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával. A rendelést csomagautomatába, csomagpontra is van lehetőség kérni és ott fizetni a csomag átvételekor. Az utánvétel szolgáltatás díja 390 Ft.

 • Átutalás/előreutalás: Pápai Ágnes e.v.

                                      Számlaszám:11736006-21490743

 • Személyes átvétel

Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vásárló a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult. Utánvét költsége ingyenes, kizárólag a megrendelt termék ára fizetendő.

 

Készpénzben történő fizetés esetén a “2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól” szóló jogszabály értelmében a végösszeget 0 vagy 5 forint összeg végződésre kerekítjük a következőképpen: 1 vagy 2 forintra végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0, a 3-4 forintra végződőt felfelé, a legközelebbi 5, a 6-7 forintra végződőt lefelé a legközelebbi 5, a 8-9 forintra végződőt felfelé, a legközelebbi 0 -ra végződő összegre kerekítjük. Kerekítés az átutalással vagy a bankkártyával fizetett rendelések esetén nem kerül alkalmazásra.

3.7. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad vagy a megrendeléskor megadott email címre a számlát online küldi meg, még a csomag futárnak való átadása előtt.

 

3.8. Szállítás : 

 •  A Webáruházban leadott rendelések házhoz szállítása a GLS futárszolgálattal vagy a Magyar Posta Zrt-vel  történik attól függően, hogy a Vásárló melyik céget választja. Szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
 • GLS Csomagpontra vagy csomagautomatába szállítás
 • Posta csomagautomatába, Posta Pontra vagy Postára kézbesítés.

Az Vásárló által választott átvevő helyre küldjük a megrendelt terméket.  A rendelés átvevő helyre érkezéséről értesítést kap a Megrendelő.

A csomag feladásáról a Szolgáltató értesítést küld a Vásárló részére e-mailben. Ha a kiszállítás sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

A Szolgáltató és a Vásárló között a Webáruházban leadott megrendelést követően elektronikus úton kötött adásvételi szerződés jön létre. Ezen szerződés alapján a Vásárló a vételár kifizetésére, a dolog átvételére köteles, valamint köteles együttműködni a Szolgáltatóval és tájékoztatni őt minden olyan lényeges körülményről, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatos (Ptk. 6:215. § és Ptk. 6:62. (1) §).

Amennyiben, a Vásárló utánvétes kiszállítással kérte a megrendelés kiszállítását és a Vásárlónak felróható okból nem vette át a csomagot, úgy a Vásárló köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott, felesleges kiszállításból adódó összes költséget (kiszállítási díj).

A kötbér összege szerződésszegés /át nem vett csomag esetén:

-Csomagonként: házhozszállítás 1990,-FT+ visszakézbesítési díj 1990,-FT.

A kedvezményes/ingyenes szállítás költség csak abban az esetben áll fenn ha a Vásárló át is veszi a csomagot.

A Vásárló ha nem veszi át a csomagot, nem is jelzi az akadályoztatását a webáruház felé, nem működik együtt az ismételt kézbesítésben, akkor megszegi a szerződésből és/vagy a jogszabályból fakadó kötelezettségeit.

A terméknek a kiszállítást végző személytől vagy a csomagponton/csomagautomatában való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Vásárló a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi.

A Vásárló kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Amennyiben a Vásárlónak tartozása van a Szolgáltató felé, többször késedelmesen vagy egyáltalán nem fizetett, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendelést csak előre fizetés teljesítse, esetén teljesíti, vagy a megrendelést visszautasítsa.

A Webáruházban található készlet nem automatikus frissítésű, így néha sajnos megeshet az, hogy amit a Vásárló megrendel, sajnos időközben már elfogyott. Ha a termékből még érkezik új készlet, a Szolgáltató jelzi ezt a Vásárlónak. Természetesen lehetőség van másik terméket választani a készlethiányos helyett.

 

3.9.a Szállítási költségek

GLS

 • Házhoz szálltás: 1490,-                        
 • Csomagpontra vagy csomagautomatába szállítás: 990,-

Magyar Posta Zrt. 

 • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1850 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

Személyes átvétel: ingyenes

A szállítási díjak egész Magyarország területére értendőek. Kizárólag Magyarország területére szállítunk ki.

 

3.9.b Csere, Csere szolgáltatás

A Vásárlónak 14 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé mely termékre szeretne cserélni. 

- Ha a megrendelt termék valamilyen oknál fogva nem jó (nem jó méret, mégsem tetszik stb.), ebben az esetben a Vásárlónak lehetősége van a

csere szolgáltatást igénybe vennie, melynek díjja 1990,-FT. A futár házhoz megy. A Vásárló átadja a becsomagolt cipőt a futárnak,  és ő pedig átadja a Vásárlónak a  megrendelt cserecipőt. Az 1990,-FT-ot a futárnak kell fizetni, amikor átadja a cserecsomagot.

- Amennyiben a Vásárló saját maga szeretné visszaküldeni a cipőt azt is megteheti a következő címre:

8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 2. Trendy Bandy Gyerekcipő /Utánvétellel feladott csomagot nem áll módjában átvenni a Szolgáltatónak/

A csere feltétele a vásárláshoz mellékelt számla megléte, illetve, hogy a termék ép, nem hordott, feltétel az eredeti állapot és doboz, címkék megléte, illetve, hogy a csere igényt a kézhezvételtől számított 14 napon belül jelezze a Szolgáltatónak. Ha a termék eladásra nem alkalmas állapotban (szennyezett, hordási nyomok láthatóak, vagy a cipősdoboz csomagolóanyagként lett felhasználva) kerül visszaküldésre, akkor jogunkban áll a megrongált terméket a Megrendelőnek visszaküldeni. A termék megrongálásából adódó károk és a szállítási díj megfizetése a Megrendelőt terheli. A Cipőcsere szolgáltatás megrendelésével a Cipőcsere szolgáltatás szabályzatát elfogadod.

Csere esetén a csere termékek ára a webáruházban feltüntetett aktuálisan érvényes ár. A csere új megrendelésnek minősül, ahol a visszaküldött, korábban megvásárolt termékek árát beszámítjuk az új rendelés árába. https://trendycipo.hu/csere

A csere cipő kézbesítését és a visszaküldendő cipő elhozatalát a GLS futárszolgálat végzi.

3.10. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának átlagos határideje 1 - 10 munkanap.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a)  a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b)  a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

3.11. Átvételi lehetőségek

 • Futárnál
 • Csomagponton
 • Csomagautomatában
 • Posta Ponton
 • Postán
 • Személyesen, Székesfehérvár, Rákóczi u. 2. Trendy Bandy gyerekcipő

3.12. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben a Vásárló korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

A Szolgáltató visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

3.13. Külföldre történő értékesítés

Külföldre nem áll módjában szállítani a Szolgáltatónak.

4. Elállási jog

- Amennyiben a vásárló cég nevére kéri a számlát, akkor nem illeti meg az ellálás joga.

- A Vásárlónak (természetes személy) joga van, indoklás nélkül elállni a  vásárlástól, 14 naptári napon belül.

A Vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy e-mail-ben) a jelen ÁSZF  pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Vásárló elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az elállási nyilatkozatmintát. Ennek használata nem kötelező.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta letölthető itt: https://trendycipo.hu/shop_ordered/54766/pic/elallasinyilatkozat.pdf

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyiltkozatát a Szolgáltató részére.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

A vásárlónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.                                                                                 

A termék Szolgáltató címére (8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 2. Trendy Bandy gyerekcipő) történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül - az elállás kapcsán - a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. 

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.

Ha a fogyasztó a megrendeléskor a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni. 

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését. A Szolgáltató nem árusít utcán már hordott lábbelit. Amennyiben a kipróbálás során a termék szemmel látható módon kopottá vált és az továbbértékesítésre nem alkalmas állapotba került (pl. utcán viselés miatt látható kopásnyomok a talpon/felsőrészen, izzadtság nyomok a cipő belsejében, beszennyeződés stb.), a Szolgáltató értékcsökkenést állapíthat meg. Az értékcsökkenés mértéke a vételár 20-90%-áig terjedhet, melynek megállapítása egyedi elbírálás alapján történik.

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. 

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a  Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.2. Termékszavatosság

A Vásárló a termék hibája esetén -választása szerint- kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

5.4.Szavatossági, igények érvényesítése

Bármilyen probléma esetén a Vásárló vásárláskor kapott számlával vagy annak másolatával tud panaszt tenni és szavatossági igényét érvényesíteni.

Bejelentést tehet az info@trendybandygyerekcipo.hu címre küldött e-maillel, vagy levélben a postacímre küldve: 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 2. Trendy Bandy Gyerekcipő

Előzetes egyeztetés után a kifogásolt terméket a Vásárlónak vissza kell küldenie a Szolgáltató címére: a 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 2. a szállítási költség a Szolgáltatót terheli vagy leadhatja személyesen is ugyanezen, címen.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

Szavatossági igényeit a Vásárló érvényesítheti.

Minőségi hiba esetén, amennyiben az üzlet jogosnak ítéli meg a reklamációt, úgy:

 • a terméket a Szolgáltató kijavíttatja vagy kicseréli, árleszállítást ad, vagy visszafizeti a vételárat

A reklamáció elutasítható, amennyiben:

 • lejárt a szavatossági idő
 • nem rendeltetésszerű használat miatt
 • természetes elhasználódás miatti kopás miatt
 • ha a Vásárló a vásárláskor már ismert hiba esetén reklamál, ha őt a Szolgáltató a hibáról előre írásban tájékoztatta.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • E-mail: info@trendybandygyerekcipo.hu
 • Levelezési cím: 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 2. Trendy Bandy Gyerekcipő
 • Telefonszám: 06 30/841-3286   

                                              

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára: 

 – Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el.

Területi hatóságok listája: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szakigazgatasi-szervek/fogyasztovedelmi-felugyeloseg

 

Szolgáltatóra területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: 

Fejér Megyei Kormányhivatal

Székesfehérvári Járási Hivatala

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000. Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.

Postacím: 8050. Székesfehérvár, Pf.: 936.

Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626,

E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

– Panasztétel a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál

– Bírósági eljárás – Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Vásárló között. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület: 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323
 • Fax: 06-22-510-312
 • e-mail: fmkik@fmkik.hu vagy bekeltetes@fmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Békéltető Testületek elérhetőségei:

 • Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu   
 • Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu   
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu   
 • Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 E-mail cím: info@csmkik.hu   
 • Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu   
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu   
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720 E-mail cím: hbkik@hbkik.hu   
 • Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 E-mail cím: hkik@hkik.hu  
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu  
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 E-mail cím: kemkik@kemkik.hu  
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 E-mail cím: nkik@nkik.hu  
 • Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 Fax száma: (1)-474-7921 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  
 • Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 E-mail cím: skik@skik.hu  
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu  
 • Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 E-mail cím: kamara@tmkik.hu  
 • Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 E-mail cím: vmkik@vmkik.hu  
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu  
 • Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu 

 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad.

Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába.

9. ADATVÉDELEM

Vásárlóink adatait bizalmasan kezeljük. 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://trendycipo.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024.04.09.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat


Az Ön által megadott adatokat Pápai Ágnes e.v. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

 

Szolgáltató, mint adatkezelő

Cégnév / Név: Pápai Ágnes e.v.

Székhely Cím: Fejér, 8000. Székesfehérvár, Vajdasor 4.

Személyes átvétel itt: 8000.Székesfehérvár, Rákóczi u. 2.

Telefon:+3630/841-3286

E-mail: info@trendybandygyerekcipo.hu 

Weboldal: https://trendycipo.hu/

Áruház neve: Trendy Bandy Gyerekcipő

Adószám: 41724950-1-27

Nyilvántartási szám: 58091094

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2023.04.03.

Nyilvántartásba vevő jegyző: Belügyminisztérium

Bankszámlaszám: 11736006-21490743

Kapcsolattartó neve: Pápai Ágnes

Adatkezelés célja

 

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél (külön hozzájárulás esetén célzott hirdetés) küldése érdekében tárolja és kezeli.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése illetve a Honlap fejlesztése.

 

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

 

A megadott személyes adatok (regisztráció, megrendelés során megadott) törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató törli rendszeréből.

Hírlevél esetében, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről.

Hírlevél 

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére. 

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

 

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, kiszállítása, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

 

Tárhely szolgáltató adatai: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

AVE-Tax Könyvelőiroda Bt.: 8000. Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá kérheti emaiben a Szolgáltatótól, ha azokat módosítani szeretné saját fiókjában.

 

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

 • Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 • Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá kérheti emaiben a Szolgáltatótól, ha azokat módosítani szeretné saját fiókjában.

 

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

 • Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

E-mail címek felhasználása

 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

Adatbiztonság

 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Egyéb rendelkezések

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023.04.03. napjától érvényes.